Onderhoud

HTO biedt een 24-uurs service voor onderhoudswerkzaamheden. Dit kan zowel betrekking hebben op een specifiek pand als op het totale vastgoedbezit van uw bedrijf. Zo voeren wij al jaren onderhoudswerk uit voor overheidsinstellingen, zorginstellingen, corporaties, MKB en de industrie.

Duidelijke afspraken

In een SLA leggen wij met u afspraken vast over bijvoorbeeld de responstijd bij calamiteiten (zoals herstel bij lekkage, vervangen van sloten of het zetten van noodglas).

Niet spoedeisend werk wordt vaak uitgevoerd als de panden niet in gebruik zijn. Zo werken wij aan scholen in de zomer- en kerstvakantie.