Duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen in Noord-Nederland

Wat is duurzaamheid voor HTO?

  • Energiebesparing in huizen en gebouwen
  • Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers
  • Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen
  • Prettige en leefbare huizen en gebouwen
  • Duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling)
  • Verantwoord watergebruik
  • Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing. Bij HTO betekent duurzaam bouwen ook dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

 

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werkomgeving. Een verbouwing kan een handig moment zijn om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel. Er zijn subsidies beschikbaar om uw huis energiezuiniger te maken.

HTO is een vooruitstrevend bedrijf dat verschillende innovaties op het gebied van duurzaam bouwen op zijn naam heeft staan. Naast de bouwactiviteiten ontwikkelen wij zelf producten die niet alleen bijdragen aan een milieubewuste bouw, maar die zelfs meer dan dubbel voldoen aan wettelijke eisen, bijvoorbeeld de Rc-waarde (isolatiewaarde) volgens het Bouwbesluit.

HTO informeert en adviseert u graag over de mogelijkheden.

Aardbevingsbestendig bouwen

Sinds begin 2015 zijn onze vaklieden ABC-ADAMAS-gecertificeerd. Dit betekent dat zij de HAS-methode mogen en kunnen toepassen voor muur- en scheurherstel en spouwverankering.

Zo hebben wij een gepatenteerd systeem met bouwproducten ter versteviging en renovatie van woningen, waarbij zowel complete prefab muren en vloeren als daken in korte tijd kunnen worden geplaatst met een minimale overlast. Deze producten kunnen bijdragen, of naar wens zelfs volledig voldoen, aan de eisen voor een energieneutrale woning.

Tevens beschikken wij over een unieke methode om bij schade (bijvoorbeeld aardbevingsschade) een schoorsteen in korte tijd volledig te vervangen.